'Yeni' is an unexpected token. Expecting white space. Line 24, position 29. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(en) | medical promotion and marketing
Yozgat Bozok Üniversitesi

MEDİCAL PROMOTİON AND MARKETİNG