Yozgat Bozok Üniversitesi

HİZMET ENVANTERİ

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Öğrenci Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

5 Dakika

2

Transkrip Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı

2- Dilekçe

5 Dakika

3

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi

1-Dilekçe

2-Kayıp yazısı

3-Fotoğraf                                                                                      

3 hafta

4

Mazeret Sınav Başvurusu

1-Dilekçe

2- Hastalık Rapor Kağıdı veya Mazeretini Belirten Evrak

1 hafta

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

5

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1-Dilekçe

1 hafta

6

Yatay Geçiş İşlemleri

1-Dilekçe

2-ÖSYM Belgesi

3-Transkrip

4-Ders İçerikleri

5-Öğretim Planı

Yatay Geçiş Kontenjanları için yayınlanan Senato Kararında belirtilen süre

7

Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 Saat

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

8

Derslerden Muaf Olma

1-Dilekçe  
2-Transkrip                                                               
3-Ders İçerikleri    

1 Hafta

9

 Kayıt Dondurma

1-Dilekçe

2-Mazeret Belgesi

1 hafta

10

Kayıt Silme

1-Dilekçe

3 gün

11

Öğrenci Hasta Sevk İşlemleri

1- Hastanın Muayene İsteği Formu

2- Sağlık Karnesİ

10 Dakika

12

Burs işlemleri ( KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi çalışma, TEV)

1- Başvuru formu( ekli belgeler)

2- Durumunu gösterir belge

3- İkametgah senedi

30 Gün

13

Staj İşlemleri

1 -Staj Talep Formu

2 -Fotograf(4 Adet)

3- SSK Giriş Formu

4- Nufus Cüzdanı Fotokopisi

2 Hafta

14

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

1-Seçim  takvimi

2-Temsilci seçimi aday formu

3-Öğrenci temsilci seçimi

4- Seçim Tutanağı

5-Seçim sonuçlarının ilanı

3 gün

15

Ek Sınavlar(I-II Azami Öğrenim Süresini kullanmış,ancak mezun olmamış öğrencilere

1-Dilekçe

5 Gün

16

Mazeretli Kayıt Yenileme

1-Dilekçe

2-Harcını Yatırdığına dair dekont

2 Hafta

17

Sınav sonuçlarının ilanı

Öğrenci bilgi sistemi

1 hafta

18

Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvurusu

1-Dilekçe

2 hafta

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

19

Mezuniyet Belgesi Versilmesi

1-İlişik Kesme Formu                                                                                                                                           

1 Saat

20

Görev sürelerinin uzatılması

Yönetim kurulu

1 hafta

21

Resmi Evrak Kayıt

Yazı, resmi belge, resmi bilgi

1 Gün

22

Resmi Yazışmalar

Yazı, resmi belge, resmi bilgi

1 Gün

23

Belge

1-Kişi Beyanı

5 Dakika

24

Personel Nakil İşlemleri -İşe Başlama ve Ayrılma

1-Personel Atama Onayı

2-Nakil Bildirimi

3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı

4-İlişik Kesme Belgesi

3 Gün

25

Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları

1-Görevlendirme Onayı

2-Yolluk Bildirimi

15 Gün

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

26

Sürekli Görev Yollukları

1-Atama Onayı

2-Yolluk Bildirimi

1 Gün

27

Askerlik Tecil İsteği

1- Dilekçe

2- Sevk Tehiri Teklif Formu

1 gün

28

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

1-Kişi Beyanı

10 Dk

29

Bilgi Edinme İsteği

1-Dilekçe

1 Hafta

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

30

Ek Dersler

1-Ek Ders Çizelgeleri

15 Gün

31

Sınav Ücretleri

1-Sınav Ücret Çizelgesi

15 Gün

32

İzin İsteği

657sayılıDMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108. mad.Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun Müdürlüğümüze ulaştırılması,ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

30 Dakika

33

Görevlendirme İsteği

1-Dilekçe

2-Katılacağını gösterir Belgeler                                       

15 Gün

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

34

Emeklilik Talepleri

1-Dilekçe

2-6 Adet Fotoğraf

1 Gün

35

Taşınır Mal İşlemleri

1- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi

1 Gün

36

Satın alma

1- Onay formu

2-Piyasa araştırması formu

3- Teklif formu

4-Muayene kesin kabul formu

5-Taşınır işlem giriş fişi

3 Gün

37

Maaş

1-Ödeme emri belgesi

2-Askeri geçim bordrosu

3-Maaş bordrosu

4-Banka listesi

5-Personel bildirim

6-Sendika

7-Sigorta bildirimi, Emekli kesenegi

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İsim            :  Necdet KARGAN

Unvan        :  Yüksekokul Sekreteri

Adres         :  Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tel              :  0(354) 468 25 26

Fax            :  0(354) 468 25 27

E-posta      :  necdet.kargan@bozok.edu.tr

 

İkinci Müracaat Yeri

İsim            : Öğr. Gör. Tekin GÜLER

Unvan        :  Yüksekokul Müdürü V.

Adres         :  Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tel              :  0(354) 468 25 26

Fax            :  0(354) 468 25 27

E-posta      : tekin.guler@bozok.edu.tr