Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Görev Tanımları

Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Sekreteri
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Şef
Memur
Öğrenci İşleri
Personel İşleri
Mali İşler
Taşınır Kayıt Kontrol ve Satın Alma
Yazı İşleri
Akademik Danışmanlık
Birim Kalite Sorumlusu
Sürekli İşçi